רישום ALS הוא גישה טמפרטורה המסייעת לאפיון על ידי אפיון היטב. זה כולל סקר תלת מימדי, הכולל בדרך כלל את ההיסטוריה הגיאולוגית, את הגיאולוגיה של האתר ואת נוכחותם או היעדרם של פחמן דו חמצני (CO2) בקרקע. תפוסת פחמן גיאולוגית כוללת סילוק CO 2 משטח כדור הארץ והסרתו לאחר מכן בשיטות גיאוכמיות. לאחר מכן ניתן ליצור את המפות הגיאולוגיות, המבניות והסטרטגראפיות ולקשר אותן להרכב הנוזלים הקיים ולנוכחות או היעדר CO 2.

האתר מכיל גם תיאור מפורט של השיטות והכלים שבהם ניתן להשתמש, כמו גם רשימה של פרטים טכניים. זה גם נותן סקירה מדוע אפיון נכון של אתר DNAPL חשוב בתחילת סקר אתרים.

אפיון אתרים מספק מידע הנחוץ להערכת סיכונים

תכנון והטמעה של מערכות תיקון, ובמקרה הרלוונטי, EXCALIBUR מתאימה את שירותי אפיון האתרים שלה בו זמנית ובעלות משתלמת יותר – וביעילות אוספת מידע נוסף כדי לזהות את האפשרויות הטובות ביותר לניקוי אדמה מזוהמת ומי תהום. צוות האפיון של ExCalibUR עובד ישירות עם המהנדסים שלנו כדי לזהות נתונים טכניים מוקדמים כדי לייעל את הפרויקט ולהפחית עלויות. אנו אוספים נתונים כדי לספק אפיון ראשוני של אתרים כדי לקבוע אם השפעות מי תהום מהוות סיכון בריאותי מוגזם לבני אדם, ואם כן, איזו גיוס נפרד נדרש, כמו גם מידע על ההשפעה האפשרית של ההשפעות.

תהליכי האפיון והכלים המוצגים הם חלק מסדרת מסמכים הקשורים במיוחד לאפיון DNAPL הזמינים באתר ExCalibUR ובאתר שלנו.

לדוגמא

הערכת קהילות מיקרוביאליות הקשורות לתקשורת נקבובית ולמזהמי יעד מתכלים חשובה כדי להעריך את כדאיות הביו-טיפולי באתר. נחקרות שיטות לאפיון ובקרה של אתרים כאשר הן מיושמות על מרבית הסלעים והאקוויפרים הבנויים בפרק. אותן שיטות של אפיון משטח ותחתית חור המשמשות בדרך כלל לקרוב אל פני השטח מתוכננות ומיושמות גם לאפיון סלע עמוק. אסטרטגיות עכשוויות לאפיון אסטרטגיות דוגמנות נשענות על תצפיות מקידוחים כאשר מאפיינים אתרים לצורך קשירת פסולת עמוקה.

צוות אפיון האתר של EXCALIBUR מודע לכך שהדרישות לשימוש בקרקע ושיקום נקבעות לרוב על ידי המיקום

נוכחותם של פסולת מסוכנת ומידת זיהום מי התהום. זה חיוני באתרים שבהם מי התהום מזוהמים או שקשה לזהות איומים משמעותיים. יש צורך בשלושה צעדים לאתר מורכב שבו פסולת מסוכנת כפופה לזיהום קשה לאימות – ולאימות – ובו יש לקבוע את מידת הזיהום וההשפעה הפוטנציאלית שלו על איכות מי התהום. אלה תלויים בהתפלגות המרחבית של הבארות המפוקחות ודורשים ניתוח מדוקדק של נתונים ממקורות רבים לפני ש- DEC יקבל החלטה על סיווג או סגירת אתר.

בהתאם ליעדים ולמשאבים הזמינים

ניתן לבצע רמות שונות של אפיון אתרים. מרחקים אנכיים ואופקיים הם מיקום – אך באופן ספציפי, ניתן להשתמש בשילוב של מיפוי אופקי ואנכי של המיקום ומיקום הדגימות האנליטיות לזיהוי אזורים ממוקדים בהם ניתן לאסוף דגימות אנליטיות.

דוגמאות לגישות לגיאואנליזה הן מדעי גיאוגרפיה, גיאופיזיקה וגיאוכימיה, כמו גם ניתוחים גיאוכימיים וביולוגיים. תוכניות אפיון אתרים מתמקדות בדרך כלל בהוצאת אתר ממגוון מקורות, כגון קרקע, מים, אוויר, אשפה, אדמה או מקורות מים.

יכול להיות שאפיון של מטריצת הסלע בצורה כלשהי הוא הכרחי אם יש סיבה משכנעת להבין את חלוקת הנקבוביות לשלבים מוצקים ושלבים. חשוב לאפיין את תכונות הפרדת המים משלבים מוצקים כמו נקבוביות, מוצקים ונוזלים, כמו גם את הרכבם.

הגבול של אזור המקור הוא חלק מכריע באפיון האתר ומתייחס לאזור הסובב מיד את מקור השחרור שזוהה. אזור המיקוד משקף את מצב המדע ואפיון האתרים הסביבתיים על ידי הסקר הגיאולוגי האמריקני (USGS) והסוכנות להגנת הסביבה (EPA).

צוות ExCALIBUR נוטה להשתמש בגישה אגרסיבית טכנית לאפיון האתר

במטרה לפתח מידע מספיק כדי לאפשר הערכה מקיפה של האתר כדי לאפשר את הרגולציה הרצויה ללקוח בעלות נמוכה יותר. אם ניקח בחשבון את המזהמים השונים, את התדרדרותם ואת תנאי האתר המשתנים, המומחים שלנו יכולים לזהות סיכונים ספציפיים לאתר וליישם אמצעי ניקוי חסכוניים במורד הזרם במידת הצורך. אפיון אתרי הבנייה הוא תהליך שיכול לשנות את מצב אתרי הבנייה, את מבנה המנהרות ואת התפוקה של אתרי הבנייה. היכולת להגדיר זיהום בהקשר של פעולה מתמשכת, כגון פעולת כרייה, היא הסיבה שבגללה לקוחותינו מחפשים את שירותינו לאפיון אתרים יצירתיים.