כאשר בוחנים קריירה בחשבונאות, עליכם לדעת כי ניתן ליישם סוגים רבים ושונים של חשבונאות בהתאם לענף. במאמר זה אנו בוחנים מדוע חשבונאות חשובה ואילו הזדמנויות קריירה קיימות עבור אנשי מקצוע המעוניינים בכך. אם עברת זה עתה את חשבונאות 101, עליך להכיר את הסוגים השונים של תחומי הנהלת חשבונות המשמשים כיום.

קטגוריה זו של חשבונאות אינה GAAP, אלא נוהגת לפי נוהלי הנהלת החשבונות המקובלים הנלמדים בבתי ספר לחשבונאות. ענפים מפורסמים של חשבונאות מסוג 1 כוללים רואי חשבון, רואי חשבון, יועצי מס, אנליסטים פיננסיים ורואי חשבון.

תקן זה מבוסס על הרעיון כי כל העסקאות החשבונאיות מוכנסות לשני חשבונות ספר חשבונות כלליים נפרדים, הכלולים במאזן ובחשבון הרווח וההפסד. חשבונאות כפולה מכונה "חשבונאות כפולה" מכיוון שהחשבונות מאוזנים.

בעת הזנת חשבונאות

שיטת הכניסה הכפולה היא זו בה כל רשומה בכל חשבון דורשת ערך יומן מאוזן, שנוצר על ידי החשבונות השונים. בשימוש בחשבונאות מזומנים ההכנסות נרשמות רק כאשר הלקוחות מקבלים מזומנים ורואי החשבון של החברות מבצעות יתרות או חיובים ישירים בחשבונותיהם, בהתאם לעסקה. מס הכנסה אמנם מאפשר את שיטת "המזומן", אך חברות מומלצות לחברות מכיוון שהן מספקות תמונה ברורה יותר של המצב הכספי של החברה.

הצד הנוגע בדבר

הוא רו"ח העצמאי שבדק את דוח ה- SOC-2 סוג II, ולא מבקרי החברה. ההבדל היחיד הוא שיש לבדוק את סוג 2 לתקופת זמן מסוימת ותוצאות הבדיקה נכללות גם בדוחות SOC-1 וגם ב- SOC-2. דוחות סוג 1 מקובלים ושימושיים כל עוד הם ממתינים לסוף סוג 2. לדוגמא, חברה המקבלת דוח SOC יכולה לקבל סוג 1 בהקדם האפשרי, בין אם הוא עבר ביקורת או לא. לדוח זה תהיה השפעה על המקום בו יכול ארגון השירות להחליט אם לבצע ביקורת מסוג 1 או סוג 2.

אם הלקוח זקוק לדוח מסוג 1 עם זמן וגיבוי חד פעמי, ניתן גם לבחור את דוח סוג 2.

כאשר אתם מתחרים ישירות זה בזה

התשובה ברורה יותר: סוג 2 מכיל את אותו המידע כמו סוג 1, עם בדיקה נוספת של יעילות תפעולית ותוספת תקופת בקרה. תוספת זו מעניקה לדוחות סוג 2 אמינות רבה יותר מדוחות סוג 1 ומספקת מאגר נתונים חזק יותר לניתוח עתידי.

ניתן להשתמש בדוחות סוג 1 וסוג 2 כדי להבין את השליטה, ומתווספת הסמכה מסוג 2. דוחות סוג 1 מבצעים אותן משימות כמו סוג 1, למעט תקופת בקרה ובדיקת יעילות תפעולית נוספת.

SOC 1 ו- SOC 2 דומים ל- SAS 70 מכיוון שהם עומדים באותן דרישות דיווח (מוסבר להלן)

לכל ארגון שירות יש אפשרות לקבוע כיצד להמשיך ואילו דוחות משתלבים במודל הדוחות מסוג 1, סוג 2 או סוג 3. SOC 1 או SOC2 דומים בכך שיש להם חובת דיווח דומה לדוחות SAS 80 ו- SAS 90, כמוסבר בפירוט להלן.

הערך של תת-סוג 1 נמצא בחשבון המס וההוצאות (GL) ולא ניתן לשנותו במאזן של חשבון GL. באפשרותך להתאים אישית את דרישות הדיווח עבור חשבונות GL עבור ארגון השירות שלך.

גלול לדף חשבון מנוהל

כדי להציג את השדות והקשרים ולחץ על הקישור מנוהל. תת-סוג 1 מאפשר לך לבחור קיבוץ הקשור למאזן שלך על ידי בחירת סוג מתוך המאזן. רשימת האיסוף התלוייה של ביבי, המשמשת לצבירת חשבונות GL לדיווח קל בדוחות פיננסיים סטנדרטיים.

במהלך הבדיקה, על ארגון השירות לקבוע אם מתבצע סוג 1 או סוג 2. אם סוג 1 מייצג תאריך או שעה ספציפיים, הארגון יכול לסגור פערי שליטה בסביבתו.

אירועים עוקבים המשפיעים על ההתחייבות המשוערת עשויים לדרוש התאמות בדוחות הכספיים (ראה סעיף 03), אם כי אירועים כאלה מייצגים בדרך כלל תנאים שקיימים זמן רב יחסית.

זה חל במיוחד על חברות רשומות שעליהן להשתמש בשיטת תקופת החשבונאות לצורך רישום ודיווח על אירועים כלכליים

רואה חשבון יכול לעמוד בדרישות חשבונאיות בסיסיות, אך יש להשתמש ברואה חשבון (CPA) לצורך משימות חשבונאיות גדולות ומתקדמות יותר. לא משנה באיזה סוג חשבונאות 2 משתמשים, אם יש לך רואה חשבון, כולם יטפלו בערכים המותאמים אישית עבורך. רואי חשבון יכולים לקחת על עצמם את משימת הנהלת החשבונות עבור חברות קטנות וגדולות כאחד ויכולים להיות מוסמכים כמבקרים או כמבקרים.