בפיליפינים, קורס יכול להיות בחירה (המכונה בדרך כלל על ידי מורים או פקידי בית הספר "בחירה" או "בחירה לא ספציפית") או קורס ליבה או חינוך כללי לתלמידים או גורמים חיצוניים, שלרוב מעורבים בו סטודנטים וזרים. קורסי בחירה הם אלה שתלמידים בוחרים, בניגוד לקורסי החובה שעליהם להשתתף. הם נוטים להתמחות יותר, ואילו הקורסים הנדרשים מכונים לעתים "קורסי ליבה" ו"קורסי חינוך כללי "ונחשבים חיוניים לתואר אקדמי. במדינות מסוימות, כמו ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה ובריטניה, ישנם גם מספר מקצועות בחירה לא ספציפיים הנדרשים לנושאים מסוימים, אך בדרך כלל הם אינם ספציפיים כמו אלה בנושא מסוים.

בדרך כלל

לרצפים של קורסים קשורים יש בדרך כלל מספר קורסים עוקבים, כאשר פערים ברצפים כאלה מאותתים על הצעת קורס אחרת. בארצות הברית, רוב האוניברסיטאות מציגות מערכת מספור, שבה הקורסים מסומנים בשתי הספרות הראשונות של מספרם, ואחריהם שם או קיצור גדול. בארה"ב הקצאת הספרות השלישית והרביעית היא נפוצה, אך פחות סטנדרטית, ובמדינות מסוימות קורסים יכולים להיות מודולים (המכונים לעתים קרובות "מודולים") המשמשים גם ללימודי רפואה.

אם אין מונח או משך זמן, המחיר מופיע בשתי הספרות הראשונות של הספרה השלישית והרביעית, ואז בספרה השנייה והשלישית.

אם קורס מסתיים ללא סמסטר

הוא מופיע בשתי הספרות הראשונות של הספרה השלישית ואז בספרה השנייה והרביעית אם הוא מתחיל בעתיד. אם אתה מתכנן לקיים וובינר חי השבוע, לחץ על הקישור כדי לגשת למבצע החי של הקורס ולכל החומרים במועד ותאריך ספציפיים. הגישה לחומר זה מוגבלת אם נרשמת לקורס או להצעה חיה בחודשים שקדמו לפרסום. בכל פעם שתרצה לבדוק משהו, תוכל לעשות זאת, אך זה לא יהיה זמין עד סוף החודש.

בדרך כלל הספרה השנייה מייצגת את אזור הנושא בו מוצע הקורס

לדוגמא, קורס עם המספר phys 47xx יכול להתמודד עם מגנטיות, ואילו קורס עם המספר phys 48xx יכול להתמודד עם אופטיקה. כאשר תאריך התפוגה חלף, הוא מופיע בשתי הספרות הראשונות, ואז בספרה השלישית והרביעית.

המונח "קורס" משמש בדרך כלל להתייחס לכלי שיש בו גם קורס רב מיתרים

כמו כינור, פסנתר, גיטרה או כלי מיתר אחר. מכשיר קטן המופק ברפיון מהטיל הקולומביאני משמש לקורס תלת מיתרי. שתי המקהלות התחתונות (B שטוחה ו- E שטוחה) של הכלי מכוונן באופן אחד, ואילו שתי המקהלות העליונות (A ו- BE) מכוונות לנמוכות ביותר – המגרש. יש לו מספר קורסים זהה לזה של מקבילו במגרש התחתון, אך באמצע קורס נוסף בצורת מחרוזת אחת.

חוות הכבשה הקטנה, הדומה מעט לחוות הכבשים המוגדרות בארצות הברית, קנדה ואוסטרליה.

המוקד הורחב ובמקום זאת התמקד בכיוון גלובלי

תחומי, ותאריכי ההתחלה והסיום של הקדנציה ייקבעו בעתיד. קורס זה אינו מופיע ברשימת הקורסים הקרובים, מכיוון שהוא אינו משויך למונח זה או משתמש בתאריך התחלה / סיום מותאם אישית, ונראה שהוא אינו נכלל כחלק מהקורסים הקרובים האחרים ברשימה זו, כגון תואר שני במדעי המחשב. קורס (MCS). נראה כי הקורס אינו פעיל כרגע, אך ניתן להורידו מאוניברסיטת קליפורניה, מאגר הקורסים המקוון של אוניברסיטת ברקלי.

מספר זה מתייחס לספרה הראשונה של מספר הקורס והוא יכול להתאים בערך לקורס שאתה צפוי לעבור

אנגלית כשפה שנייה, כמו ספרות אנגלית, ספרות אנגלית ולימודי ספרות, או אנגלית, ניתן ללמוד גם במקצוע הראשי אנגלית. מספרי קורסים כמו 101 משמשים לעתים קרובות כמדד להתעניינות של מגמת מקצוע בנושא מסוים (למשל פילוסופיה, היסטוריה, פילוסופיה של מדע).

אם אתה רציני בסיום עבודתך (תכתוב תוכנית עסקית או תוכנית פיננסית משלך)

נדרשות לפחות 6 שעות בשבוע בכדי לעמוד בקצב בקצב אינטנסיבי. אם יש מספיק זמן במהלך השבוע לקרוא ולהשתתף בדיונים, תוכלו להשלים את עבודת הקורס בקצב סביר ולהשתתף באופן מלא. עם זאת, אם ישנם יותר משניים או שלושה קורסים בקורס אחד (למשל תכנון עסקי), עליכם לצפות להשתתף 6 שעות או יותר בשבוע.